De Netivity code

De toepassing van internet software wordt almaar complexer. Soms lijkt het spreken en schrijven erover dat ook te worden. We houden daarom op deze pagina een lijst bij van alle woorden die wij in ons werk gebruiken en wat wij daarmee bedoelen. Ook toont de lijst hoe wij die woorden schrijven. Aangezien de lading en betekenis van woorden veranderen, ontwikkelen we ook dit abc verder. Mis je een woord of is de uitleg onvoldoende, laat het ons weten!

A

Adaptive - Software die zorgt dat een website zich logisch herschikt wanneer er gebruik wordt gemaakt van een kleiner beeldscherm zoals bij een tablet of smartphone. Buttons worden bijvoorbeeld groter gemaakt.
API - Application Programming Interface. Software waarmee realtime data wordt aangeboden vanuit een software applicatie voor gebruik door andere software applicaties. Het is eenrichtingsverkeer. De ontvangende software kan alleen informatieverzoeken doen en geen wijzigingen aanbrengen bij de bron van herkomst.
Asynchroon - Een aanduiding voor het simultaan kunnen uitvoeren van verschillende dataverzoeken in de back-end van een website. Het zorgt bijvoorbeeld voor een snellere weergave van nieuwe pagina's of snellere weergave van informatie in een pagina.

B

Back-end - Alle software die bijdraagt aan het functioneren van een website of webapplicatie tot aan de front-end software. Onder de back-end vallen bijvoorbeeld de kassasystemen, voorraadbeheer, contentmanagement systemen en andere business logica.
Betaalstraat - Het geheel van software waarbij de klant van een online winkel een bestelling kan bekijken, aanpassen, goedkeuren, betalen en registreren, eventueel met automatische bevestiging via e-mail.

C

C# .NET - (zeg: sie sjarp dot net) De Microsoft programmeertaal en de structuur waar Netivity mee programmeert. In de vergelijking met een spreektaal is 'C#' dan de aanduiding van het accent dat gebruikt wordt.
Cloud - De opslag van data op een andere plek dan op de computer of het device waarop de data wordt opgevraagd. Uiteindelijk begeeft de data zich niet louter 'in de cloud' maar staat deze altijd ergens opgeslagen, zoals op een server in een serverpark. Voordeel is dat meerdere mensen eenvoudig toegang kunnen krijgen tot dezelfde data en dat de data minder snel verloren gaat, bijvoorbeeld wanneer de harde schijf van de eindgebruiker kapot gaat.
CMS - Content Management System. Software die het mogelijk maakt de inhoud te wijzigen die getoond wordt op een website, zoals teksten, afbeeldingen en video's.
Content - Alle informatie op een website die bedoeld is voor eindgebruikers van de software, zoals websitebezoekers. Denk aan teksten, afbeeldingen, video's en logo's.
Content beheerder - Personen die alle op een website getoonde informatie (content)  kunnen wijzigen, informatie kunnen toevoegen en verwijderen.
Contentmanager  - Wordt vaak door elkaar gebruikt met content beheerder. De connotatie van 'manager' maakt dat de term soms het verschil in hierarchie aangeeft tussen content beheerders en -managers, waarbij de manager soms hoger in de organisatiestructuur kan zitten.
CRM -  Customer Relationship Management. Wordt soms ook PIM, Personal Information Management genoemd, maar niet bij Netivity, zie PIM. Software die het registreren van contact- en persoonsgegevens van klanten en andere relaties mogelijk maakt en doorgaans aanvullende functionaliteiten heeft om online contact te hebben met die relaties, zoals via e-mail. Ook wordt in CRM dossiers opgebouwd, die gekoppeld worden aan relaties van de organisatie.

D

Data - In geval van internet software en computers wordt hiermee alle digitaal opgeslagen informatie bedoeld. Varierend van afbeeldingen tot de code waarmee de software wordt geschreven. Alles wat in nullen en enen staat opgeslagen op een gegevensdrager.

E

E-commerce - Het verkopen van producten en diensten via een website of webapplicatie.
ERP - Enterprise Resource Planning. Software waarmee voorraadbeheer wordt geregeld of andere
grootschalige geordende opslag van informatie over middelen en producten binnen organisaties. De software op zichzelf heeft vaak weinig aanvullende functionaliteiten anders dan het kunnen opslaan en ordenen van basale informatie.

F

Fluid - (zelfde als liquid) Software die zorgt dat het schermformaat van elke willekeurige computer van welk merk ook voor desktop, laptop of device, altijd in de volle breedt kan worden benut.
Front-end - De software en het grafische ontwerp die samen zorgen dat een gebruiker van een website ziet waar en hoe hij of zij daadwerkelijk opdrachten kan geven en verzoeken kan doen. In de front-end wordt geregeld dat het aanklikken van buttons of het invoeren van een zoekvraag op een website tot een actie van de software leidt.
Front-end design - Het ontwerp van de uiterlijke verschijning van een website, nog los van de benodigde techniek om interactie met de afbeelding mogelijk te maken in een browser van een desktop, laptop of device of via een app.
Front-end development - De ontwikkeling van software die de techniek regelt van het uiterlijke design van een website zodat een button en zoekscherm werken en zodat opdrachten kunnen worden doorgeven aan de rest van de software.
Front-end techniek - De software die zorgt dat het uiterlijke design van een website interactief is en reageert op
opdrachten van bezoekers en gebruikers wanneer zij met een muis, touch of toetsenbord opdrachten geven.

G

Groningen - Belangrijke plaats voor Netivity. In Groningen is de nevenvestiging van Netivity gesitueerd, met een eigen kantoor in de mediacentrale.

I

Instore devices - Devices zoals schermen bij kassa's, tablets of grotere touch-schermen waarmee in een fysieke winkel producten worden getoond en die - in geval van Netivity software - in verbinding staan met het online platform van de winkel. Bij aanraakschermen (zie ook: touch) kunnen er ook specifieke zoekopdrachten op worden gedaan en online aankopen worden gedaan. Zo kan de klant bijvoorbeeld gepersonaliseerde informatie worden geboden in de winkel  en een breder assortiment dan fysiek in de winkel aanwezig is.
Interface - Aanduiding van de koppeling tussen verschillende software onderdelen binnen een IT-landschap of online platform waarbij er een vorm van vertaalslag nodig is omdat ze bijvoorbeeld in een verschillende programmeertaal zijn geschreven.
Internetbedrijf - Een bedrijf zoals Netivity dat software maakt voor gebruik in combinatie met een internetverbinding.
Internetapplicatie - Software die ontworpen is voor het uitvoeren van een specifieke taak of opdracht verbonden aan een online platform.
Internet architectuur - Het ontwerp van de samenhang en koppeling tussen het geheel aan software enerzijds en het internet anderzijds.
Internet software - Software die afhankelijk is van verbinding met internet om te kunnen functioneren en die door
gebruik van het internet andere toepassingsmogelijkheden heeft dan niet-internetgebonden software.
IT - Informatietechnologie, vaak ook ICT (informatie- en communicatietechnologie), als deze afkorting ervoor wordt gezet, dan heeft het te maken met een of meerdere van de volgende onderwerpen: internet, code, programmeren, webdevelopment, hosting, servers, systeembeheer. Of zoals in de volksmond, gewoonweg: computers.
IT-architectuur - Informatietechnologie architectuur. Het ontwerp van de samenhang en koppelingen tussen de verschillende onderdelen van de software en applicaties, vaak met het oog op het gebruik in combinatie met een website.
IT-landschap - Informatietechnologie landschap. Het totaal aan applicaties en software dat binnen een organisatie wordt gebruikt, doorgaans op hoofdlijnen schematisch weergegeven.

J

Javascript - De naam van een programmeertaal en de software die gebruikt wordt voor ontwikkeling van de front-end techniek. De software moet altijd aanwezig zijn op een desktop, laptop of device om een website die in deze taal is gemaakt te laten functioneren op het betreffende apparaat.

K

Kassasystemen - In geval van e-commerce partijen de met internet verbonden software die het mogelijk maakt om online betalingen uit te voeren of online betalingen te registreren in geval van de aanwezigheid in fysieke winkels.

L

Landingspagina - De pagina op een website waarop bezoekers binnenkomen als ze de website opvragen in hun browser dan wel waar ze naartoe worden verwezen door middel van het aanklikken van een link van buiten de website.
Liquid - (zelfde als fluid) Software die zorgt dat het schermformaat van elke willekeurige computer van welk merk ook voor desktop, laptop of device, altijd in de volle breedt kan worden benut.

M

Maatwerk software - Op maat gemaakte en - in het geval van Netivity ook zelfgeschreven - software op verzoek van opdrachtgevers volgens unieke specificaties.
Maatwerk webapplicaties - Op maat gemaakte internet software voor diverse toepassingen en apparaten, van laptop tot desktop en scanners. Het kan gaan om een website met specifieke functies of het intranet van een bedrijf, waarbij er op maat gemaakte software nodig is om te kunnen voorzien in de wensen van de gebruikers.
Microsoft - Leverancier en grondlegger van programmeertaal, software structuur, architectuur en diverse software
applicaties.
Multi-layer architectuur - Het ontwerp van de samenhang en koppelingen tussen de verschillende onderdelen van de software en applicaties waarbij een zo strikt mogelijk scheiding is tussen de code voor bijvoorbeeld front-end en back-end en bijvoorbeeld tussen business logica en de ruwe data.
Multi-layer caching - Software die zorgt dat de computerkracht van de servers zo min mogelijk wordt belast door veelvoorkomende dataverzoeken hoger in de software architectuur al klaar te zetten. Het verkort onder andere de totale reis van een informatieverzoek binnen de IT-architectuur wat het opvragen van data sneller maakt.
MVC framework - Model-view-controller framework. De structuur van de software zoals die wordt opgeslagen bij het programmeren en gebruikt wordt bij livegang.
(MS) SQL - Microsoft Structured Query Language. De programmeertaal waarmee de data op een SQL-server wordt opgevraagd en geplaatst in een Microsoft dialect.

N

Netivity - Naam van dit internetbedrijf dat in 1999 werd opgericht in Zwolle en inmiddels ook een nevenvestiging heeft in Groningen. Netivity is een samenvoeging van de woorden internet en connectivity.

O

Online platforms - De software laag binnen een IT-landschap die het mogelijk maakt dat een website functioneert door de ordening en samenhang te regelen tussen verschillende software onderdelen en applicaties.
Online winkel - De meer vakmatige benaming van een website waar producten en diensten kunnen worden besteld en betaald. De term wordt doorgaans alleen gebruikt voor meer omvangrijke e-commerce partijen.
Omnichannel - Het beschikbaar stellen van producten en diensten via verschillende kanalen zoals fysieke vestigingen en online vestigingen, via fysieke toonbanken, online browsers en online applicaties op devices. Waarbij die kanalen in grote mate met elkaar samenhangen op gebied van presentatie, gebruiksgemak en informatie.
Omnichannel architectuur - Het totaal aan software dat het mogelijk maakt om producten en diensten via verschillende kanalen tegelijk aan te bieden zonder ongewenst verlies van samenhang op gebied van presentatie, gebruiksgemak en informatie. (Lees over onze visie op omnichannel architectuur)

P

PIM - Product Information Management. Wordt ook wel Product Content Management (PCM) genoemd en Data Content Management (DCM). Netivity gebruikt hiervoor PIM. Software gericht op de opslag en verrijking van productinformatie in een databank. De productinformatie in PIM, die onderdeel is van de back-end, wordt bijvoorbeeld getoond bij een zoekopdracht op een website.
Programmeertaal - De manier waarop opdrachten worden beschreven die de software moet uitvoeren, ook wel
programmeercode genoemd.

R

Realtime - Het op elk moment direct beschikbaar stellen van data die op zichzelf in principe op elk gegeven moment ook veranderd kan worden van inhoud.
Responsive - Software die zorgt dat de website zich automatisch aanpast naar een zo bruikbaar en leesbaar mogelijk formaat afhankelijk van de computer van de bezoeker, zoals een desktop, laptop of device.

S

SaaS - Staat voor Software as a Service. Een software applicatie die voor meerdere en verschillende gebruikers gemaakt is, waarbij er in grote mate gebruik wordt gemaakt van business logica die op afstand bij externe servers wordt aangesproken via het internet.
SaaS oplossing - Een op SaaS principes gebaseerde internet software oplossing voor een specifieke groep gebruikers van de software zoals e-commerce partijen.
Server - De hardware in de vorm van een computer met een geheugen die op een fysieke locatie staat en waar de daadwerkelijke data staat opgeslagen van een website of internetapplicatie.
Sitemap - De structuur van de pagina's die samen een totale website vormen, beginnend met een homepage. Sommige websites hebben wel duizenden pagina's, andere maar eentje.
SQL-servers - Structured Query Language. De wijze waarop de data op een server wordt geordend en kan worden opgevraagd.

T

Tablet - Handheld computer met een aanraakscherm waarop de meeste commando's worden gegeven. Tablets zijn er inmiddels in vele formaten en zijn groter dan de meeste mobiele telefoons.
Touch - Software die zorgt dat een website touch-elementen krijgt voor navigatie en het geven van opdrachten wanneer de website wordt bezocht met een device met aanraakscherm.
Tweakwise - Dochterbedrijf van Netivity dat specialistische software aanbiedt in de vorm van SaaS, bedoeld voor e-commerce managers en contentmanagers. Met Tweakwise kunnen de zoekresultaten op websites worden ingericht, maar ook de aanbevelingen, cross selling en filtering. Tweakwise biedt bovendien analysemogelijkheden van zoekgedrag. Kijk voor meer informatie op Tweakwise.com.   
Typescript - Een variant of accent van een programmeertaal om de opdrachten te beschrijven die de Javascript-software moet uitvoeren aan de voorkant van een website.

U

User stories - De omschrijving van de verschillende manieren waarop een bezoeker of gebruiker een website kan
gebruiken. De omschrijving maakt duidelijk welke gebruikers er zijn en welke functionaliteiten die nodig hebben.
UX design - User Experience design. Onderdeel van het front-end design. Het ontwerp van de wijze waarop bezoekers een websites kunnen gebruiken, bijvoorbeeld het navigeren, opdrachten geven en zoeken.

W

Webshop - De populaire aanduiding van een website waar producten en diensten kunnen worden besteld en soms ook direct verkregen (in geval van softwareproducten, gedigitaliseerde muziek of films bijvoorbeeld).
Website - Doorgaans wordt hiermee - onbedoeld - het geheel aan software beschreven waaronder ook het online platform. Binnen Netivity zien we dit als de uiterlijke verschijning van een online platform en de daarbij horende frond-end techniek.
Wireframes - Een schematische weergave van de verschillende elementen die op de verschillende pagina's van websites aanwezig moeten zijn en waar deze ongeveer een plek moeten krijgen op die pagina.

Z

Zwolle - Veel gebezigd woord bij Netivity. Stad waar de hoofdvestiging van Netivity is gesitueerd, aan de Punterweg 2 om precies te zijn.

Deel deze pagina